onsdag 21. februar 2007

'Quiltede postkort' - allong Hobbyboden - februar 2007


Dette kortet sende eg til -Rita- This is the card I sent to -Rita-Det er første gongen eg deltek i 'Quiltede postkort' along. Eg brukte mykje tid på kortet, men eg ser slett ikkje bort frå at eg melder meg på neste gong og. Det var kjekkt å lage kort til andre, og å vita at nokon sat og laga eit kort til meg og.


Ein del frustrasjon var det på vegen der eg ikkje såg for meg at det ville bli noko kort av dette i det heile. Vel trass i frustrasjon vart det etterkvart noko som eg tilslutt valde at no må eg bestemme meg for at det er ferdig.


- Ja, så no er eg egentlig klar for neste runde.
Ingen kommentarer: